Nieuws

Voortgang in de jaren 2016 en 2017

Activiteiten in 2016

Tijdens het ochtendprogramma is veel aandacht besteed aan Sociale Vaardigheden, met als belangrijke toevoeging het "uurtje" Muhé pa muhé". Dit houdt in dat de vrouwen onder begeleiding onderwerpen aan kunnen snijden, waar zij normaal niet over zouden praten, maar wat hun wel bezighoudt. 

De overige onderwerpen zoals "Teduki", bakken, naailes, koken, drama, manicure en handverzorging bleven bestaan.
Wat jaarlijks terugkomt is dat de moeders wegwijs gemaakt worden in het planten van kruiden, bloemen en groente.

De middagen stonden steeds meer in het teken van de hechting tussen moeder en kinderen, waarbij er op bepaalde middagen alle kinderen aanwezig waren. Dit was heel leerzaam, zowel voor de moeders als voor het team en toonde de behoefte van het aantrekken van een Pedagoog .

Gelukkig heeft Mami Sa in 2016 weer subsidie gekregen. Daar dit bij lange na niet de kosten dekt is Reda Sosial gevraagd te steunen, wat tot grote opluchting is gehonoreerd.

Mami Sa heeft buiten het normale programma enkele bijzondere activiteiten gehad.

Een paar moeders zijn geinterviewd op Nos Pais TV, waar zij uit de doeken deden wat zij ervaren bij Mami Sa. Daar verwoorden zij ook dat : als je eenmaal "drop-out " bent het moeilijk is dit omkeerbaar te maken in het normale leven.

In april is de "that woman award" uitgereikt aan Marion van der Burgh- van den Aardweg. Een grote eer, die ook de moeders en het team toekomt, die per slot van rekening de drijfveer zijn om dit plan te verwezenlijken. De trofee is gemaakt door kunstenares Avantia Damberg.
         

Tijdens het vakantieplan, waarvoor een donatie is gedaan door stichting " Vang je Droom" zijn er mooie, educatieve uitstapjes gedaan naar oa. de Likeurfabriek, de kruidentuin van Dinah Veeris, een tocht over het eiland en een stadstour.

REDA SOSIAL( een stichting, die steun geeft aan andere stichtingen, die als doel hebben iets voor de kansarme gemeenschap te betekenen) , heeft door toedoen van Ruud Wijngaarde Mami Sa het laatste kwartaal met een groot bedrag gesteund.  Hij heeft met eigen ogen kunnen zien wat Mami Sa doet. Tijdens zijn bezoek aan Mami Sa heeft hij de moeders toegesproken met het doel ze een hart onder de riem te steken om de uitdagingen, die zij krijgen onder ogen te zien en niet uit de weg te gaan.

Door toedoen van mevrouw Mavis Albertina van Nos Pais TV konden moeders van Mami Sa meelopen met de KLM marathon. het eindpunt van de 5 km. wandelroute, die door Mami Sa is gelopen eindigde op het strand, waar de moeders zich een dag heerlijk hebben vermaakt.

2017

Reda Sosial heeft de activiteiten, die zij hebben waargenomen bij Mami Sa gehonoreerd met toekenning van steun voor het hele jaar 2017. Dit maakte dat Mami Sa door kan gaan met de intensieve begeleiding en vorming van de moeders en hun kinderen.
   

Ook dit jaar werden er activiteiten buiten de in 2016 genoemde programmapunten met enkele hoogtepunten. 

In januari voerden de moeders onder begeleiding van Guus de Sain een kerstspel op. Naast het kerstspel brachten de moeders een lied ten gehore wat betrekking had op de inzet en zorg van de manager. Een voor iedereen ontroerend moment.
Ditzelfde stuk met ook het lied is een week later ten tonele gebracht voor serviceclub "SINC" uit Enschede, de serviceclub van oprichtster Marion. SINC heeft zowel in het verleden als later op in het jaar 2017 door middel van fundraising eveneens veel geld opgebracht voor Mami Sa.

In de aanloop van de verkiezingen op 28 april is er door de moeders van Mami Sa een bezoek gebracht aan het parlement, waarbij zij op de plaatsen van de hun bekende parlementariërs mochten zitten. Ook mochten ze met de beoogde ministerpresident op de foto!

Om zich bewust te worden van het hebben van een lichamelijk gebrek is "Instituto Pro Bista", een instituut voor blinden en slechtzienden bezocht. Daar hebben de moeders kunnen ervaren wat het is om slechtziend te zijn, iets wat hun contradictioneel " de ogen opende".

Naar "Museo Tula" in landhuis Knip is een excursie geweest, waarbij de moeders een rondleiding kregen in het museum en door directrice Jeanne Henriquez is gedemonstreerd hoe met vroeger water haalde en de cactushaag maakte. De omheining van Mami Sa is ook van cactussen zodat het voor de moeders ook zeer actueel was.. De moeders mochten eea zelf uitproberen.

Het hoogtepunt van het jaar 2017 was wel het bezoek van de minister van SOAW, Hensley Koeiman, die uitgebreid de tijd heeft genomen om zich te laten informeren over het wel, maar vooral wee van de doelgroep. Zelfs minister Koeiman, die goed van de sociale ellende in Curaçao op de hoogte is stond versteld van de moeilijkheden, waar onze moeders mee geconfronteerd worden.
De moeders en hun kinderen hebben de minister en zijn gevolg een heel goed beeld gegeven van de aandacht, die Mami Sa aan deze doelgroep tracht te geven.

Oktober stond overal in het teken van "Haloween". Om er een andere wending aan te geven heeft Mami Sa een avond georganiseerd, die in het teken stond van "Engelen".
De moeders hadden samen met hun kinderen een presentatie voorbereid over een drietal "Engelen", de Angel di Amor ( Engel van liefde), de Angel di Payaso (de dwaze, grappige Engel) en de Angel di Speranza ( de Engel van de Hoop).

Er werd een kleine speech gevraagd om weer te geven wat die specifieke Engel voor de moeder, die deze Engel had uitgezocht betekende.
Er was die avond een jury, die beoordeelde hoe de presentatie was, maar er ook vragen over stelde.
De antwoorden waren hartverwarmend en buitengewoon eerlijk.
Het is heel bijzonder te merken dat deze door hun omstandigheden in de steek gelaten en geminachte mensjes de kracht hebben om "hoop" te houden, "liefde" te ervaren en te willen geven en de "leuke" kant van het leven te blijven zien.

Tijdens de kerstviering hebben de moeders kort stilgestaan bij de betekenis, die hun kinderen voor hen hadden. Dit was voor sommigen van hen een heel emotioneel moment.

Het jaar 2015

Daar het moeilijk bleek om moeders met kinderen van drie jaar en ouder te signaleren en te motiveren is besloten ook moeders met jongere kinderen toe te laten om in ieder geval de groep moeders zo optimaal mogelijk te hebben. De intentie blijft wel om vast te houden aan de oorspronkeleijke doelgroep wat inhoudt dat moeders met kinderen > drie jaar voorrang hebben.
De kleine kinderen blijven in principe de hele dag op de crèche maar komen één of twee middagen naar "Mami Sa". De moeders kunnen kiezen of ze 's middags blijven en de andere moeders helpen om zo spelenderwijs het systeem van hechten en opvoeden aan te leren.

 

"Mami Sa" heeft ook dit jaar subsidie van de overheid gekregen en krijgt steeds meer donateurs waardoor zij de mogelijkheid heeft het werk zo professioneel mogelijk uit te voeren.
Zonder de vaste donateurs tekort te doen wil "Mami Sa" enkele organisaties noemen.
- Stichting ABC advies is opgehouden te bestaan en heeft de gelden, die nog in kas zaten gedoneerd aan "Mami Sa".
- Het Percy Henriquezfonds heeft een grote donatie gedaan
- Stichting "Vang je droom" heeft geld gegeven waarmee een prachtig vakantieplan is bekostigd.


- SANA van Agnes Cobelens en Voedselbank Curaçao hebben eveneens weer veel gegeven evenals vele particulieren, die kleren en speelgoed hebben gedoneerd.
- Soroptimisten "Maas en Waal" hebben een mooie donatie gedaan
- Stichting RAUW" heeft voor Sinterklaascadeautjes voor alle kinderen gezorgd.

- Jaarclub Heft uit Delft heeft zijn steun betoond door de handen uit de mouwen te steken en het interieur van "Mami Sa" te verven

   

Het bestuur is afgelopen jaar gewijzigd. De voorzitter de heer R. Römer en mevrouw D. Martina- Wijhe zijn vervangen door mevrouw J. Libier-Faulborn, die de nieuwe voorzitter is geworden en de heer P. Fontilus, die vice penningmeester is geworden.
"Mami Sa" bedankt R. Römer en D. Martina zeer hartelijk voor hun enorme bijdrage en hoop dat met mevrouw Libier en meneer Fontilus "Mami Sa" verder zal opbloeien.

De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

J.Libier-Faulborn, voorzitster

M.E. van der Burgh-van den Aardweg, penningmeester

C. Minguel, secretaris

P.Fontilus, vice penningmeester

J. Godschalk, lid

Ook in het team zijn veranderingen opgetreden. Mevrouw R. Rafaela,, die de plaats van Zus in had genomen vertrekt per 1 maart. Voor haar is een ervaren manager gezocht.
De functie van tuinman is overgenomen door R. Torbed, die zijn taak met verve kwijt. De tuin zie er steeds mooier uit!


Er een nieuwe buschauffeur aangenomen, die de functie van facilitair medewerkster krijgt met als hoofdtaak buschauffeur.
"Mami Sa" heeft er vertrouwen in dat met het huidige team de stichting een positieve impuls krijgt.

Naast de bekende programmapunten ( Sociale vaardigheden, handvaardigheid, manicure/pedicure, het maken van "teduki's", Nederlands, Papiaments, muziek, lichaamsbeweging, paardentherapie) hebben de moeders twee activiteiten buitenshuis gehad, waarmee zij de gemeenschap dienden.

 
Met moederdag hebben de dames de oudjes van bejaardenhuis " Nos Lanterna" getrakteerd op een manicure/pedicure behandeling en met Kerstmis hebben zij met zang opgetreden in eveneens bejaardenhuis "Nos Lanterna", maar ook bij het "Ricardustehuis", een bejaardenhuis voor mannen.
Beide activiteiten hebben de krant gehaald.

 

Activiteiten, donaties en "Zus" (02/14-09/14)


Er is het laatste half jaar weer veel gebeurd op Mami Sa. Na de kerstvakantie zijn team en klanten heel druk in de weer gegaan om een koningin van het carnaval Mami Sa te organiseren. Dit werd een goed georganiseerd en mooi feest. De moeders hadden een presentatie uit het hoofd geleerd, die ze moesten presenteren aan een vakjury. Dit was erg spannend, maar ging bij allemaal goed.
De kostuums die ze hadden gemaakt, waren zeer professioneel.
Er waren diverse prijzen met als klap op de vuurpijl de kroning van de "Reina di Karnaval" door voorzitter Pacheco Romer.

                                                  

Het paasfeest is op de lokatie gevierd, waar Petra haar "paardentherapie" geeft. Dit is gebeurd op verzoek van de moeders, die dit feest organiseerden.
Er werden spelletjes gespeeld vooral samen met de paarden en de organiserende moeders hadden  cadeaus voor winnaars, maar ook voor de leidsters als dank voor hun werk.
Zij bedankten elkaar aan het eind van deze geslaagde ochtend voor de samenwerking.

       
       

In mei hebben we bezoek gehad van Ingrid Stoop, die de "matrixmethode" heeft opgezet. Zij heeft een ochtend gewerkt met de moeders waarbij "hoofd leegmaken" op het programma stond.

      

In mei tijdens de Marshe di Artesania ( kunstmarkt)  bij Galeria Alma Blou heeft Mami Sa gestaan met haar "Teduki's".

      

De waterput bleek geen water te geven omdat hij erg vervuild was. Dit werd ontdekt toen het putdeksel werd vervangen. Om de put in ere te herstellen is besloten hem schoon te laten maken. Dit was een verschrikkelijk karwei wat veel geld heeft gekost omdat men met geen mogelijkheid kon vertellen wanneer de bodem van de put was bereikt, maar er is nu tenminste water in de put en kunnen we beginnen de palm- en fruit bomen goed water te geven.
Ook de cactusomheinig was aan revisie toe.

       

In juni heeft de Enschedese serviceclub "SINC" zich weer enorm ingezet om op hun jaarlijkse fundraising middag en avond geld op te halen voor goede doelen. Dit jaar was Fundashon "Mami Sa" het hoofddoel voor de opbrengst.
Herman Kok had zijn prachtige landgoed " De Hooge Boekel" weer beschikbaar gesteld.
Het was niet alleen een prachtige dag( er is zelfs in de vijver gezwommen!), maar Nederland won ook de voetbalwedstrijd tegen Australie. Om dit vooral niet te missen was er een groot scherm opgezet zodat iedereen tijdens de picnic de wedstrijd kon volgen. Er werden ook loten verkocht waarmee je de uitslag kon voorspellen en kans maakte op mooie prijzen.
De middag en avond waren fantastisch verzorgd met modeshow, verkoop van schilderijen, kleding en leuke hoeden, eten en drinken, opmaken, ijscokar etc. met later op de avond bands, waarop gedanst kon worden.

     

        

De moeders hebben dit jaar samen met het team een vakantieplan in elkaar gezet. Om een steentje daarin bij te dragen zijn er bonnen verkocht om de auto te laten wassen.
de weken zijn gevuld met allerlei leuke dingen zoals een spelletjesdag, een tocht over het eiland, een bezoek aan het strand , een dag fietsen, film kijken etc.

          

         

Onze manager Ruthila Coffie- Martina, beter bekand als "Zus" is in januari naar Nederland uitgezonden om een operatie te ondergaan, wat aanvankelijk goed gelukt scheen te zijn. In juni is zij dan ook vol goede moed en hoop naar Curacao teruggekeerd in de vaste overtuiging dat zij per 1 augustus al haar taken weer op zich zou kunnen nemen.
Al gauw bleken haar krachten toch achteruit te gaan en de ziekte, die zij dacht het hoofd te hebben geboden is haar in snel tempo de baas geworden.
Zaterdagochtend 19/7 is zij rustig ingeslapen. Zij laat bij "Mami Sa' een grote leegte achter. Zus heeft zich voor meer dan 100% gegeven voor de organisatie en vooral voor onze moeders en hun kinderen.
"Mami Sa" zal haar verschrikkelijk missen.

Ondanks dat "Mami Sa" dit jaar wederom zich gelukkig mag prijzen dat zij subsidie van de overheid krijgt, is het heel fijn dat er tevens gegeven wordt door vele donateurs. Het zijn de krenten in onze pap!
Er zijn een aantal vaste donateurs zowel in Nederland als op Curacao, maar het is goed een aantal gulle gevers te benoemen.
Veel dank aan: Familie Holtrop, Soroptimisten Nijmegen,SINC, Samenwerkende fondsen, Familie Seniot, Curacaosche Huisartsen Vereniging, Polianta N.V., Mevr. D. Henriquez, Cura Doet, Mevr. I. Bergkamp, Salas Foundation, MCB bank, Fam.Fenlon- Van Arkel.

 

Voortgang waaronder bezoek minister SOAW: Jeanne-Marie Francisca ( 08/13-02/14)

Dit nieuwe cursus jaar zijn we begonnen met de tweede fase, de weg naar de arbeidsmarkt. Aan zes moeders worden door Rolina Aalse, kapster, lessen gegeven in het kappersvak. Op de achtergrond is Gerard King, renommeerde kapper op ons eiland aanwezig om de lessen aan te sturen en op den duur stageplaatsen te garanderen in zijn kapsalon.
De dames genieten van deze lessen. Zij doen ook nog mee met het programma van de eerste fase, vooral de middagen samen met hun kinderen. Ook is voor hun een extra uur ingelast om te werken aan de "Teduki's".

    

Mami Sa heeft ook meegedaan met de schoonmaak aktie in september. Hiervan hebben ze onder andere geleerd hoe slecht o.a. plastic is voor ons milieu.

       

Om de naaste omgeving van de doelgroep bij Mami Sa te betrekken is een "opa/oma dag" georganiseerd, waarbij de (groot)ouders getrakteerd werden op een gezellige ochtend met muziek, hapjes en drankjes. De moeders vertelden aan hun (groot)ouders wat ze bij Mami Sa deden en hoe ze dat ervoeren. Hieruit bleek hoeveel ze leerden.

       

In de herfstvakantie hebben Erik en Jolanda Wedervoort, bijgestaan door hun vriend Anton Saiya de moeders en hun kinderen snorkellessen gegeven wat een hele leuke en leerzame ochtend is geworden.

       

Stichting MuMu (Munda pa Mucha = De wereld van het kind) heeft een prachtige middag verzorgd onder de bezielende leiding van Arthur Curiel. Door middel van een hele grote parachute wordt duidelijk gemaakt dat samenwerken een belangrijke zaak is.

     

In november heeft Mami Sa bezoek gehad van minister Jean-Marie Francisca van SOAW (Sociale Ontwikkeling Arbeid en Werkgelegenheid)

 

De Sinterklaasviering en Kerstmarkt op landhuis Bloemhof met de verkoop van producten van " Teduki" waren weer een succes.

   

Tijdens de finale van de Kroonappels is er kennisgemaakt met "De Speelgoedbank" uit Wageningen. Deze stichting heeft een grote lading tweedehands speelgoed opgestuurd naar Mami Sa. Hier heeft ook Kas Bruder Pius (stichting voor tienermoeders) speelgoed uit betrokken en Mami Sa heeft daar behalve aan haar eigen kinderen ook voor kinderen uit de families of buurten van de klanten mooie spullen cadeau kunnen doen.

       

Het afsluiten van 2013 gebeurde met een gezellige kerstviering, waarbij de moeders een optreden verzorgden van kerstliederen. Het team had weer een heerlijke maaltijd verzorgd en de leerkrachten en vrijwilligers waren bij dit feest aanwezig. Vol goede moed gaan we 2014 in!

       

Mami Sa bedankt haar vele donateurs, vrijwilligers en teamleden voor de bijdragen, steun en inzet.
Een aantal mensen willen wij extra bedanken t.w.
Rotary Club Curacao: zij hebben een forse bijdrage geleverd om ons te steunen in het "Teduki" project.
Stichting Johannes Bosco: van hen heeft Mami Sa een aantal cheques gekregen om spullen te kopen voor het kappersproject, nieuwe stoelen en tafels.
Lena Lekatompessy: zij heeft met een aantal collega's cadeaus verzorgd voor onze moeders.
Marise Kuijper-De Groot: voor haar verjaardag heeft zij geld opgehaald voor Mami Sa.

Kroonappels, Wiels etc.

juli 2013

Het eerste half jaar van 2013 en hiermee de tweede helft van cursusjaar 2012/2013 is er weer veel gebeurd op Mami Sa.

Bijzonder en tevens historisch is het bezoek van de politiek leider Helmin Wiels op Mami Sa.
Hij was zeer enthousiast over de opzet van het project en de inzet van het team en beloofde ons zijn hulp. Wij hopen van ganser harte dat ondanks de gruwelijke moord op hem zijn minister van Sociale Zaken zijn belangstelling voor Mami Sa zal overnemen.

        

Er zijn dit half jaar diverse excursies gemaakt.
Zo is de aloëfarm bezocht, waar onze moeders na een leerzame uitleg over de aloëplant verwend werden met crèmes en zeepjes.

   

Ook de dierenbescherming en de sociale Werkplaats Santa Martha zijn bezocht.

       

Door de moeders van Mami Sa zijn een aantal Workshops gevolgd.
In de paastijd, die vroeger tevens de periode was van de oogstfeesten wordt op Curaçao een optocht gehouden ter ere van deze oogstfeesten, de "seu". Het meest opvallende tijdens deze optocht zijn de prachtige, kunstig geknoopte hoofddoeken, de "lensu". Onze klantjes hebben een workshop " lensu maken" gekregen en hebben hele mooie hoofddoeken gevouwen.
Een tweede workshop was het beschilderen van "Chichi's" bij Serena's Factory. Zij hebben echt heel erg hun best gedaan en hun producten zijn bij Serena te koop.

     

     

Het dierenbestand bij Mami Sa is uitgebreid met een ezeltje, een landschildpad en een poesje.
Vooral de schildpad moet soms een uitgebreide poetsbeurt door de kinderen ondergaan.

   

Sinds januari krijgen onze moeders en hun kinderen bij Petra Wijnstekers op de ranch van Stanley Ignacio, "Rancho De Herberg", hechtingstherapie met de hulp van paarden en pony's. Dit geeft hele mooie resultaten evenals de lessen "drama" van Albert Schoobaar, die hiermee veel van de onderliggende problemen bij onze klanten boven tafel weet te krijgen.
Niki Smiet coacht sinds begin dit jaar het team om de organisatie op een profeioneel niveau te krijgen. De bedoeling is dat zij ook handvatten zal geven in de begeleiding van onze doelgroep.

     

Het "Teduki" project binnenn Mami Sa gedijt goed. Ondanks de schaarse tijd, die er is om aan de producten te werken is er een " picknick-teduki" af en zo netjes gemaakt, dat men niet kan zien of deze door Elsbeth zelf of door de betreffende moeder is gemaakt.

Met Joke Piso maken de moedertjes leuke producten van oude tijdschriften.
Door noeste arbeid en met hulp van Elsbeth en het team was er genoeg aanbod om in april op de kunstmarkt van Grand Café Augustinus voor een redelijike opbrengst te zorgen.

   

De "Teduki" staat tegenwoordig op de lijst van "1000 awesome things about Curaçao wat te zien is op:
http://1000awesomethingsaboutcuracao.com/2013/01/25/788-our-teduki-returns-better-than-ever/

Overige PR kregen we o.a.door artikelen in "De Verdieping", een bijlage van dagblad "Trouw", het maandblad van de Kamer van Koophandel op Curaçao

 
en een interview met Natasha Gibbs van NTR radio en op radiostation Dolfijn FM.
  

Dit jaar hebben we gelukkig weer subsidie gekregen. Jammer genoeg is de hoogte van de subsidie vorig jaar bepaald op ons startaantal klanten en door de financiële problemen van de overheid is dit jaar nog een 5% van dat bedrag afgegaan, waardoor wij i9ets meer dat 1/3 krijgen van wat wij eigenlijk nodig hebben.
Gelukkig zijn er trouwe donateurs en serviceclubs, die ons regelmatig steunen.
Wij zijn en blijven jullie zeer dankbaar, door jullie kan Mami Sa uitgroeien tot een waardevolle onderneming.

Van alle goede gaven wil Mami Sa enkele speciaal benoemen:
* Angela Maas, die als cadeau voor haar inaugurele rede als hoogleraar veel geld heeft opgehaald en 
  dat doneerde aan Mami Sa
  
* Het studenten dispuut van Muriël Reudink. Van hun donatie heeft MAMI SA een keyboard gekocht,
  waarmee de muziekles een stuk soepeler verloopt.
* Verrast en een beetje emotioneel was Mami Sa over de wens van Els Langeveld, die in juni overleed.
  Zij wilde in plaats van bloemen bij het samenzijn ter nagedachtenis aan haar, geld laten geven voor
  Mami Sa. Er worden in ieder geval de woordenboeken Papiaments-Nederlands en Nederlands-
  Papiaments van gekocht.
   
* Van Arke-Fly kreeg Mami Sa buggy's, die vergeten zijn op het vliegveld en langer dan 3 maanden niet
  zijn opgehaald.
  
* Curacao Vastgoed Management B.V. reserveert een percentage van haar omzet voor ondersteuning
  van goede doelen naar keuze van hun klanten. Door één van de klanten is Mami Sa aangedragen en
  CVM B.V. heeft hun bedrag verdubbeld.
* Leonoor Van Gelder-Cronheim heeft geld, dat ze kreeg voor haar 60e verjaardag verdubbeld en aan
  mami Sa gedoneerd.
  
  Hiervan heeft het team een heel mooi vakantieplan voor de moeders en hun
  kinderen kunnen realiseren.

Het hoogtepunt van het laatste half jaar was voor Mami Sa het meedoen met de zoektocht naar de meest gewaardeerde stichtingen van het Koninkrijk, de "Kroonappel". Dit was een initiatief van het Oranjefonds om de nieuwe koning en koningin kennis te laten maken met wat er aan goede doelen in ons koninkrijk bestaat.
 Er waren drie " Kroonappels" te vergeven, één voor de categorie "Jeugd", één voor de categorie "Helpende Hand", en één voor de categorie "Buurt".
Mami Sa deed mee met de categorie "Jeugd" en behoorde uiteindelijk tot de laatste 20 finalisten.
De "Kroonappel", die behalve bekendheid ook 50.000 euro met zich mee bracht is niet gehaald, maar mami Sa heeft er veel belangstelling door gekregen en Ruthila, onze manager en Marion mochten naar de prijsuitreiking door het koninklijk paar wat al met al een hele belevenis was.
Iedere finalist kreeg bovendien een geldbedrag van 2500 euro, wat Mami Sa gaat besteden aan de hechtingstherapie door middel van paarden en pony's.


Eén van de leukste contacten is die met de Speelgoedbank in Wageningen, die voor Mami Sa een aantal dozen speelgoed gaat opsturen.

Buiten wat er allemaal is beleefd en ondernomen moet er vooral worden vermeld dat het laatste half jaar zeer constructief met tien moeders en hun kinderen is gewerkt.
Buiten de vormingslessen worden de vrouwen geholpen met allerhande zaken zoals het verkrijgen van financiële bijstand, doktersbezoek, schoolpsychologische testen etc.etc.

Komend schooljaar gaan we naast de eerste fase nl. het geven van structuur in het eigen functioneren en het hebben van een gezin een begin maken aan de tweede fase, het leertraject. Hier gaan we met 6 moeders aan beginnen. De aandacht gaat vooral uit naar het kappersvak, maar ook het "tedukitraject" blijft evenals de lessen drama, Papiaments en Nederlands.
op de middagen blijven de gebruikelijke activiteiten ter bevordering van hechting en opvoeding, inclusief de paardentherapie gehandhaafd.

Nieuwe lichting

januari 2013

In augustus 2012 is Mami Sa met een nieuwe lichting jonge moeders van start gegaan. Zij zijn enthousiast en willen graag veel leren. 
Er is snel begonnen met lessen in o.a.brandveiligheid, computervaardigheden en sexuele voorlichting, terwijl Ruthila (onze manager) ook de kinderen onderricht geeft in verzorging van hun lichaam en tanden.
Smyrna Martinus geeft Papiamentse les, Martinet heeft een aantal lessen in verzorging van handen, voeten en gezicht gegeven. Haar lessen zijn afgesloten met een beauty dag, waar de dames mooi gemaakt werden.

   

Meneer Provence, Eric Newton en Ans Romer, oude getrouwen hebben weer met veel animo de meisjes muziekles, natuurwandeling en sociale vaardigheden gegeven. Verder zijn er ook Zumbalessen gegeven.
 
   
Ans met pupillen wandeling met Eric Newton zumbales

Het team begeleidt de moeders in het omgaan met hun kinderen door ze te stimuleren om hun kinderen naar hun ervaringen op school te vragen en hen te begeleiden bij hun eventuele huiswerk.
Dit resulteert in rustiger kinderen en in betere schoolprestaties!

Wij zijn verschrikkelijk blij met de bus, die we hebben kunnen aanschaffen van donaties, zodat de moeders en kinderen niet afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

Het planten van kruiden, groente en bloemen hoort ook bij het programma, evenals het voeren en knuffelen van de aanwezige dieren.
Jammer is dat het geitje, waar iedereen dol op was door ziekte dood is gegaan. Daar is door de hele club uitgebreid afscheid van genomen.

Aan het eind van het eerste thema en als tijdsbesteding in de herfstvakantie zijn we naar de struisvogelfarm gegaan, waar er veel geleerd is over deze dieren.

     

Een zeer positieve aanvulling op het programma van vorig jaar is ons "teduki" project. Elsbeth Kooijman leert onze moeders door het aanleren van allerlei technieken de oud Curaçaosche "teduki" op de markt te brengen.
De eerste produkten zijn schilderijtjes van recycled karton ( dozen zoals van hondenbrokken, melk etc.) bekleed met papier van oude tijdschriften of oude kalenders. Binnenin worden eenvoudige teduki's geplakt van oude of niet gebruikte lapjes, waarvan de allereersten met de hand gemaakt zijn. Elsbeth en haar assistente Ingrid hebben degenen, die dit met goed gevolg hebben gemaakt beloond met een certificaat.

         
Hierna hebben de moeders geleerd ze met de lockmachine aan elkaar te naaien.
Deze zogenaamde "miniteduki's" zijn verkocht op de Kerstmarkt van landhuis Bloemhof. Zij zijn de aanloop naar de grotere "teduki's", die als picknickkleden of als tafelkleden/lopers gebruikt kunnen worden.

     

Zelfs het plaatstelijke tijdschrift " Resida" heeft een artikel aan dit produkt gewijd.
Op de markt zijn alle door de moeders gemaakte miniteduki's verkocht! Een beloning voor het harde werken van de moeders en Elsbeth en Ingrid.
Bewonderenswaardig was het dat de week erop de moeders weer heel hard hebben gewerkt om nog een aantal miniteduki"s te maken voor de vrijwilligers, die mogelijk maken dat Mami Sa kan draaien.

Mami Sa krijgt van een aantal donoren mooie bijdragen, waar we heel blij mee zijn. Zo zijn een aantal van de lock-en naaimachines cadeau gegeven door o.a. de MCB-bank, de meeste van onze dieren en planten zijn gedoneerd, de Marnixschool heeft een behoorlijk bedrag ingezameld, er is een mooie bedrag gegeven door de Salas Foundation, maar er zijn ook vele gulle gevers, die regelmatig geld storten. Enorm bedankt.

Waar we heel blij mee zijn is de samenwerking met de Voedselbank. Van hen krijgen we iedere maand voor onze moeders met hun gezinnen een voedselpakket. Temeer daar ze maanden moeten wachten op de zo begeerde onderstand is dit zeer welkom en heel goed besteed.

   
kerstviering Marnix College                                            

Natuurlijk zijn er ook feesten op Mami Sa. Verjaardagen worden "geclusterd" gevierd, Sinterklaas is op zeer ludieke wijze gevierd met een swingende Sint samen met zijn vier jolige Pieten. 

                

Met de kinderbescherming heeft Mami Sa meegelopen met een optocht om aandacht te vragen voor de rechten van het kind. Van hen heeft Mami Sa ook hun sinterklaascadeautjes gekregen.

      

De Samenwerkende Fondsen heeft dit jaar een donatie gedaan en gelukkig hebben we op de valreep subsidie van de overheid gekregen. Met dit alles kunnen we weer even het werk voortzetten.

De afdeling Young Professionals van de MCB-bank heeft dit jaar Mami Sa uitgekozen om in het kader van hun goede doelen project een dag voor onze moeders met hun kinderen te organiseren. Dit is een onvergetelijke dag geworden waarin de kinderen door een speciaal team zijn bezig gehouden, de moeders onder begeleiding pompoenpannekoeken en loempia's hebben gemaakt. De moeders en de aanwezige teamleden hebben een massage gekregen en er was een lezing van Elia Isenia, onze tumba koningin en zelf jonge moeder geweest. Haar verhaal was zeer herkenbaar en de moeders kregen een opsteker van Elia, die zelf ondanks alle problemen van het jong moeder zijn ten spijt een goed bestaan heeft weten op te bouwen.
Het was een geweldige dag en de Young Professionals zijn uitgezwaaid met kreet: "Wacht niet te lang om terug te komen!!"

   

Er zijn enkele certificaten uitgereikt, ten eerste hebben een aantal moeders een certificaat gekregen voor hun "miniteduki" cursus, maar er zijn ook cerificaten uitgereikt na de cursus computervaardigheden, visagie en na het behalen van het eerste thema: gezondheid

              

Natuurlijk was er een kerstviering op Mami Sa. Daar "onze" kinderen o.a. door speelgoedzaak "Highlights" gesponserde cadeaus zouden krijgen vonden wij dat wij zodoende niet in aanmerking kwamen voor de kerstactie "ieder kind een kerstcadeau" van onze lokale radiozender Dolfijn FM. Om daar een sociale vaardigheid aan te koppelen is bedacht dat wij wel om cadeaus zouden vragen, maar ze door onze moeders aan door hen aangedragen kinderen lieten geven.
Dolfijn FM willen wij heel hartelijk bedanken voor hun actie!

      

Het kerstdiner op Mami Sa werd verzorgd door het team onder de bezielende leiding van Ruthila(Zus), die ook gezorgd had voor een prachtige kerststal en een mooi kerstverhaal voor de kinderen.

      

2012 kan heel positief worden afgesloten qua voortgang van het programma, maar tevens door het toetreden van een nieuw bestuurlid, de heer Cesar Minguel. Hij is de nieuwe secretaris, orthopedagoog van beroep en wij zijn heel blij met zijn toetreden. Mami Sa hoopt op een vruchtbare samenwerking. 

De wens voor 2013 is een betere samenwerking met de overheid(sinstanties). Het aanvragen en verkrijgen van subsidie blijft een zeer moeizame zaak (bedenkend dat voor het tweede achtereenvolgende jaar de aanvraag na een paar maanden onvindbaar blijkt te zijn en men in december niet bij benadering kan vertellen of en wanneer de subsidie wordt gegeven) en de lange weg, die onze vrouwen moeten bewandelen voordat ze geholpen worden met bijstand of zorgverzekering moet verbeterd, maar daar zijn afspraken over gemaakt.

Evaluatie en plannen

augustus 2012

Het eerste jaar zit erop en de organisatie heeft heel veel geleerd! 
Allereerst is duidelijk geworden hoe minachtend de instanties deze groep jongeren behandelt en hoe moeilijk het voor deze vrouwen is om vertrouwen te geven aan derden. 
Daarbij komt dat zijzelf een heel slecht voorbeeld hebben gekregen van hoe je moet opvoeden of zelfs zelf spelen, waarbij het begrijpelijk is dat ze dat niet over kunnen brengen op hun kinderen.
Mami Sa had als doelgroep bepaald dat de kinderen op school zijn als de moeders 's ochtends        komen, maar gezien het feit dat deze moeders dan al vele jaren zichzelf hebben moeten redden en zich niet makkelijk kunnen aanpassen aan regels is er besloten om zelfs kinderen van 2 jaar te accepteren, die na het eten en middagslaapje opgehaald zullen worden van de creche. 


        

Gezien bovenstaande is ook gebleken dat de begeleiding van deze doelgroep zeer intensief en continu moet zijn, wat een speciale aanpak van het team vereist.

Aanvankelijk had Mami Sa 7 thema's willen behandelen, waar een rode draad in werd gevolgd ten aanzien van de sociale vaardigheden. Daar dit een te vol programma werd zonder herhaalmomenten of mogelijkheden voor oefening/huiswerk maken is voor het komend jaar voor 5 thema's gekozen. ( Gezondheid,Rechten van het kind, Natuur en Milieu, Sport en Spel, Werk)

                  

Het afgelopen jaar is ruim aandacht besteed aan sociale vaardigheden, maar ook aan muziek, handvaardigheid, taalonderwijs, budgetteren, omgaan met de natuur, koken van gezond eten. Er zijn excursies gemaakt naar kunstenaars, uitstapjes gemaakt onder begeleiding ( natuurwandelingen, snorkelen) en in de vakanties zijn er leuke dingen bezocht zoals boerderijen, speeltuin en stranden.
Vooral de aktiviteiten in de vakanties zijn mede bedoeld geweest om de gezinnen niet te lang aan hun lot over te laten. Als er periodes waren dat mami Sa niet toegankelijk was is er een aantal keer ook gezorgd voor een voedselpakket.

        

 

           

Na een jaar intensieve begeleiding van de moeders is er zeker resultaat geboekt, wat met name tot uiting is gekomen in het gedrag van de kinderen. Ze werden minder aggressief, straalden meer als ze met hun moeder een spel deden en konden veel rustiger meedoen met creatieve vaardigheden. 
Ook de moeders veranderden. In het begin wilden ze niets ondernemen met hun kinderen omdat zijzelf het spel wilden doen, maar na een aantal maanden lazen ze de kinderen voor of hielpen elkaar met de zorg voor de kinderen. Ze luisterden meer naar hun kinderen als die met verhalen kwamen en waren een stuk geduldiger met hen.

Daar het duidelijk is geworden dat er in een jaar wel veel gebeurt, maar niet voldoende om deze jonge vrouwen met hun gezinnen "naar huis" te sturen klopt de idee van Mami Sa dat er pas in het tweede jaar gekeken kan worden wat deze moeders kunnen gaan doen op de arbeidsmarkt. Het liefst wil Mami Sa de mogelijkheid houden om 's middags deze moeders nog te begeleiden met hun kinderen.

Elsbeth Kooyman heeft daarvoor een idee gelanceerd. Zij gaat de moeders van Mami Sa begeleiden in het maken van "teduki's". Hiermee brengt ze tevens een oud Curaçaosch gebruik terug. Vroeger maakte men o.a. kleren van aan elkaar genaaide lapjes wat men "teduki" noemde. De relatie met de Nederlandse theedoek is er waarschijnlijk niet.
Elsbeth wil de moeders leren om picknick kleden hiervan te maken of in de toekomst grotere voorwerpen, die te zijner tijd verkocht kunnen worden. De opbrengst zal gedeeltelijk naar Mami Sa gaan, maar vooral naar de makers van de teduki.
Om een eigen "atelier" hiervoor te hebben heeft Mami Sa een blokhut cadeau gekregen van de Tafelronde, wat heel goed van pas zal komen. Daar het woord "blokhut" teveel doet denken aan koude gebieden wordt dat omgedoopt tot " Kas di teduki" ( Tedukihuis).

Sinds januari is Frans bij Mami Sa komen werken en wonen. Hij zorgt voor het onderhoud van de tuin en de dieren en heeft een groot rijbewijs gehaald zodat hij de moeders en hun kinderen kan gaan vervoeren van huis-school-creche- Mami Sa vice versa.
De zoektocht naar een tweedehands bus bleek een hele moeilijke want hier op het eiland blijft men tot in lengte van dagen rijden in de voertuigen . Zo ook in een busje, waardoor wij voor het bedrag wat we hadden gekregen of een heel aftands, of een heel oud busje kregen. Daar deze bussen hun waarde houden is besloten een nieuwe aan te schaffen, waarbij Mami Sa naast de donatie van Double Eagle Brand door een donateur is geholpen, die graag anoniem wil blijven, maar die wel heel erg wordt bedankt voor zijn enorme steun!!

Het team wordt per 1 augustus uitgebreid met Ruthila Coffie, die de rol van manager op zich gaat nemen. Zij is zeer enthousiast en het bestuur van Mami Sa heeft zeer veel vertrouwen in haar ervaring.

In april heeft Austin Martina ons bestuur verlaten en zijn wij op zoek naar een passende opvolger.
Mami Sa is hem dankbaar voor de inzet in de afgelopen jaren.

Van Zontaclub Mergelland had Mami Sa de toezegging gekregen dat de jaarlijkse gelden, opgebracht door fundraising aan haar besteed zou worden. Daar was al een "greenhouse" voor aangeschaft, maar uiteindelijk bleek het bedrag vele malen hoger te zijn geworden zodat er ook een stal van is gebouwd en de inrichting van onze "Kas di Teduki" ervan betaald gaat worden.
Zo wordt onze lokatie op Paradijs ook een echt Paradijsje!!
Die stal wordt ondertussen al bewoond door een aantal kippen en een geitje. Twee enorm schattige biggen van hangbuikzwijntjes worden nog even vast gehouden samen met twee konijnen, maar gaan over een paar maanden ook naar deze stal ,waarmee het idee van de kinderboerdrij vorm gaat krijgen.
Wij hadden al een kleine parkiet, Pipo genaamd, die op ons terras staat.

          

Heel jammer is het feit dat de overheid ons dit jaar (nog) niet heeft gesteund. De steun is in februari al toegezegd, maar nog niet gehonoreerd. Door gulle gevers lukt het ons de grote dingen aan te schaffen en door de subsidie van vorig jaar uiterst zorgvuldig te beheren kan Mami Sa het hoofd nog boven water houden, maar het zou zeer rustgevend zijn als mami Sa zich geen zorgen zou hoeven maken door zeker te zijn van continue ondersteuning. 

Opening , donaties en voortgang.

januari 2012

Na de start in augustus is er veel gebeurd. De moeders, die bij Mami Sa komen zijn zeer gemotiveerd en hun ontwikkeling is vooral in het begin van hun verblijf zeer goed merkbaar. De moeders komen graag en vinden het grootste deel van het aanbod zeer aangenaam en leerzaam.

Er wordt gewerkt in thema's en na ieder thema krijgt een moeder bij voldoende aanwezigheid een certificaat. Het eerste certificaat was over het onderwerp "natuur" , het tweede over "gezondheid" en binnenkort sluiten we het thema "rechten van het kind" af.
 
Aan het eind van een thema proberen we iets leuks te doen. Zo hebben ze na het eerste thema een fotocollage gekregen van hun eerste periode, aan het eind van het tweede thema zijn we naar het Seaquarium gegaan wat voor de meesten een belevenis was. Wij mochten als stichting gratis naar binnen waar we het Seaquarium heel dankbaar voor zijn!
   

Vanaf 1 november heeft Mami Sa een activiteiten begeleidster ,Sulaika Ible, aangenomen zodat vooral in de middaguren er extra aandacht wordt besteed aan huiswerkbegeleiding en zinvolle tijdsbesteding, waarbij er vooral op gelet wordt dat er een band ontstaat tussen de moeders en hun kinderen, iets wat voor velen een  normale zaak lijkt, maar een van de speerpunten is van Mami Sa en het blijkt in een grote behoefte te (moeten) voorzien.

                            

                       

De programma's op de ochtend worden door professionele leerkrachten gegeven. Velen van hen doen dit geheel vrijblijvend of voor een zeer schappelijke prijs. Een zeer bewonderenswaardig iets, waarvoor veel dank!!

         

27 oktober is Mami Sa officieel geopend door minister Hensley Koeiman van SOAW ( Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Milieu) Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst, waarbij de minister door middel van het doorknippen van een lint met ballonnen Mami Sa opende.
Kinderkoor Zjozjoli onder begeleiding van Enid Hollander en Sharon Winklaar verzorgden de muzikale omlijsting en de hapjes en drank waren zoals altijd uitstekend verzorgd door Sharine Figaroa.
Onze moeders hadden erg hun best gedaan het huis te versieren en zij hebben een heel mooi, aandoenlijk welkomstdoek gemaakt.

     

         

Uiteraard d