Doelstelling

Om de vicieuze cirkel armoede-slechte(eet) gewoonten-gebrek aan energie om iets te ondernemen- geen werk- armoede te doorbreken zal tijdens de vorming gewerkt worden aan:

  • Het sterk en assertief maken van de vrouwen, zodat zij hun kinderen sturing kunnen geven.
  • Het vergroten van het bewustzijn bij de alleenstaande , jonge moeders, dat het (éénouder)gezin de veilige en stimulerende basis moet zijn voor hun kinderen.
  • Het (bij)scholen van de vrouwen om de mogelijkheid van aansluiting op een opleiding of op een plaats op de arbeidsmarkt te versterken .
  • Zinvolle tijdsbesteding voor de moeders met hun kinderen, het coachen van de moeders in het ontwikkelen van hechting met hun kind(eren), het geven van opvoedingsondersteuning en overige activiteiten, die de kwaliteit van het leven van de moeders en hun kinderen verhogen.
  • Het ondersteunen van het huiswerk en het begeleidien van schoolachterstand van de kinderen. Hierdoor zal het risico op "drop-out" gedrag onder deze kinderen sterk verminderen.          

                                                                                                                                                                                 Er wordt aandacht  besteed aan de intellectuele vaardigheden zoals rekenen, lezen, schrijven en budgetteren evenals aan opvoedings-en sociale vaardigheden, creativiteit waaronder muziek, drama en dans, handvaardigheid en het bereiden van  gezonde maaltijden.  

                                                                                                                                                                                        Belangrijk voor Mami Sa is dat de deelnemers geleerd wordt op kleine schaal landbouw te bedrijven. Hiertoe is een terrein aangeschaft waarop het mogelijk is dit te realiseren.

                        

Mami Sa heeft een kleine kinderboerderij met varkens, konijnen, kippen, eenden en een schildpad. Omdat er vaak dieren worden gestolen is met behulp van gulle donateurs een deugdelijke stal gebouwd, die tevens door middel van schrikdraad is beveiligd.

Aan het eind van de periode bij Mami Sa heeft de jonge moeder capaciteiten ontwikkeld om een sterke vrouw en een verantwoordelijke moeder te zijn. Daarnaast is zij gemotiveerd tot een positieve werkhouding zodat zij een vervolgopleiding kan volgen of handvatten heeft gekregen om klein ondernemerschap te gaan bedrijven.