Mami Sa

Fundashon Mami Sa is opgericht ten behoeve van een betere toekomst voor jonge alleenstaande moeders en hun kinderen> 3 jaar. Het is een initiatief van Marion van der Burgh-van den Aardweg en is uitgewerkt met hulp van o.a. Mila Palm, zeer bekend op het eiland en iemand, die zich altijd enorm heeft ingezet voor de minderbedeelde jeugd op Curaçao. 

                                

De onderwerpen, waar het project zich op richt  zijn vooral:

  • De armoede op Curaçao, zowel maatschappelijk als mentaal;
  • Alleenstaande jonge moeders zonder werk of zinvolle dagbesteding;
  • Schoolachterstand bij de kinderen van deze moeders, waarbij er gevaar bestaat voor het ontstaan van ‘drop-out’ en gebrek aan (zelf)respect;
  • De afglijdende moraal, waarbij er ontspoord gedrag ontstaat;
  • Het voorkomen van gezondheidsproblemen door slechte voeding, matige hygiëne, te weinig lichaamsbeweging en gebruik van drugs en/of alcohol.

Met behulp van maatschappelijk werk, pedagogische ondersteuning en onderwijzend personeel zal Mami Sa  met 6-9 gezinnen middels dagopvang werken aan de volgende drie hoofddoelen.

  •  1: er  wordt structuur aangeleerd, zowel in het functioneren van de moeder op zich als van haar gezin. Veel aandacht zal gaan naar het gevoel voor eigenwaarde,hechtingsgedrag en opvoedingsondersteuning. Dit gebeurt in dagopvang;
  •  2: er vindt een voorbereiding plaats om een plek op de arbeidsmarkt te krijgen.
  •  3: het gezin wordt als het uit de dagopvang gaat nog door het project begeleid.

 De werkwijze van Mami Sa wordt meerdere keren geëvalueerd en eventueel bijgesteld.